Περιεδρικά αποστήματα

Τι είναι το περιεδρικό απόστημα;

Ο όρος απόστημα αναφέρεται στη συλλογή πύου και μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές του σώματος. Με τον όρο περιεδρικό απόστημα περιγράφεται η συλλογή πύου στην περιοχή του δέρματος γύρω από τον πρωκτό.

Πως δημιουργείται ένα περιεδρικό απόστημα;

Φυσιολογικά, μέσα στον αυλό του εντέρου και στο τελικό του τμήμα, δηλαδή στον πρωκτικό σωλήνα υπάρχουν οι πρωκτικοί αδένες. Για διάφορους λόγους μπορεί οι αδένες αυτοί να αποφραχθούν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποβάλλουν το υλικό τους. Έτσι αυτό συσσωρεύται και επιμολύνεται καιτελικά βρίσκει διέξοδο προς το δέρμα γύρω από την περιοχή του πρωκτού, δημιουργώντας έτσι ένα περιεδρικό απόστημα.

Ποια είναι τα συμπτώματα ενός περιεδρικού αποστήματος;

Όπως όλα τα αποστήματα, το βασικό τους σύμπτωμα είναι ο πόνος, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό ή ένα γενικό αίσθημα κακουχίας. Εάν το απόστημα έχει ανοίξει από μόνο του, τότε θα υπάρχει έξοδος πυώδους υλικού από την περιοχή του πρωκτού.

Στο δέρμα γύρω από την πρωκτό θα υπάρχει μια περιοχή με αυξημένη ερυθρότητα.   Σε κάποια είδη περιεδρικών αποστημάτων δεν υπάρχει καμία εμφανής εστία φλεγμονής, αλλά αυτή γίνεται αντιληπτή μόνο με τη δακτυλική εξέταση, δηλαδή με την εξέταση του κατώτερου τμήματος του παχέος εντέρου.

Πως γίνεται η διάγνωση ενός περιεδρικού αποστήματος;

Συνήθως η διάγνωση γίνεται μόνο από το ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενή. Σε κάποια είδη αποστημάτων, τα οποία μπορεί να εντοπίζονται πιο βαθιά και δεν είναι εμφανή με την κλινική εξέταση, η αξονική τομογραφία βοηθάει στην διάγνωσή τους.

Ποιά είναι η θεραπεία ενός περιεδρικού αποστήματος;

Η μόνη θεραπεία ενός περιεδρικού αποστήματος είναι η διάνοιξη και η παροχέτευσή του, με σκοπό τον καθαρισμό της κοιλότητας από το πύο. Στα μικρά περιεδρικά αποστήματα αυτό μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία. Εάν το απόστημα είναι μεγαλύτερο ή εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βάθος, τότε συνήθως η διάνοιξή τους γίνεται στο χειρουργείο με γενική ή περιοχική αναισθησία.

Σκοπός πάντα είναι να γίνει πολύ καλός καθαρισμός της περιοχής που φλεγμαίνει ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες της υποτροπής. Μετά τη διάνοιξη του αποστήματος δεν τοποθετούνται ραφές, αλλά το δέρμα αφήνεται να επουλωθεί σιγά σιγά από μόνο του.

Πότε μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει στις δραστηριότητές του;

Εάν πρόκειται για ένα μικρό απόστημα και η διάνοιξή του γίνει με τοπική αναισθησία, ο ασθενής μετά μπορεί να πάει στο σπίτι του άμεσα. Εάν η διάνοιξη γίνει με τη χρήση αναισθησίας, πρέπει να περάσουν λίγες ώρες ότου παρέλθει το αποτέλεσμα της αναισθησίας, συνήθως λιγότερο από 24 ώρες. Μετεγχειρητικά χορηγούνται στον ασθενή παυσίπονα για τον περιορισμό του πόνου.

Συνήθως οι πρώτες αλλαγές γίνονται από τον ιατρό, ενώ στη συνέχεια με τις κατάλληλες οδηγίες, οι περισσότεροι ασθενείς είναι σε θέση να περιποιηθούν οι ίδιοι την περιοχή. Εκτός από τον πόνο, ο οποίος μπορεί να περιορίσει τον ασθενή τις πρώτες ημέρες, δεν υπάρχει άλλος περιορισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Λίγα λόγια για τον συντάκτη
Η ιατρός ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς». Από το 2015 είναι Eπιμελήτρια Γενική Χειρουργός στο νοσοκομείο Metropolitan, στο τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας και Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Τον Οκτώβριο του 2017 ,μετά από διετή παρακολούθηση του Eυρωπαϊκού Σχολείου Περιτοναϊκής Κακοήθειας (European School of Peritoneal Surface Oncology), έλαβε το επίσημο Δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας για την Αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του πανεπιστημίου Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον καρκίνο του παγκρέατος. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα» με τίτλο διατριβής «Προγονικά κύτταρα παχέος εντέρου και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση». Είναι συγγραφέας πλήθους ανακοινώσεων και εργασιών με αντικείμενο την Περιτοναϊκή Κακοήθεια και την Υπέρθερμη Διεγχειρητική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία ενώ έχει πολλές συμμετοχές και ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ο Ιατρός δέχεται ασθενείς κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 8, Αμπελόκηποι.