Εκκολπωμάτωση εντέρου

Τι είναι τα εκκολπώματα;

Τα εκκολπώματα είναι μικροί σχηματισμοί σαν «σακουλάκια»που προέρχονται από το τοίχωμα του εντέρου και η συχνότερη εντόπισή τους είναι το παχύ έντερο και κυρίως το αριστερό τμήμα του, το σιγμοειδές. Η παρουσία των εκκολπωμάτων στο έντερο ονομάζεται εκκολπωματική νόσος. Τα εκκολπώματα εμφανίζονται με την ίδια περίπου συχνότητα και στα δύο φύλα και η συχνότητα εμφάνισής τους αυξάνεται με την ηλικία. Σχηματίζονται συνήθως σε σημεία «αδυναμίας» του τοιχώματος του εντέρου, όπως είναι τα σημεία εισχώρησης των αγγείων του τοιχώματος, κυρίως λόγω αύξησης των πιέσεων εντός του εντερικού αυλού.

Ποια είναι τα συμπτώματα της εκκολπωμάτωσης;

Η παρουσία τους συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και η διάγνωσή τους γίνεται τυχαία κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εξετάσεων που γίνονται για άλλο λόγο, κυρίως με την κολονοσκόπηση.

Τι είναι η εκκολπωματίτιδα και ποια είναι τα συμπτώματά της;

Η εκκολπωματίτιδα είναι η φλεγμονή των εκκολπωμάτων, η οποία συνήθως προκαλείται εξαιτίας απόφραξης ενός από αυτά. Ως αποτέλεσμα της απόφραξης παρεμποδίζεται η αιματική ροή, με συνέπεια τη ρήξη αυτού. Η εντόπιση και η έκταση της ρήξης θα καθορίσει και την σοβαρότητά της. Μικρές ρήξεις αυτοπεριορίζονται από τους τοπικούς ιστούς, ενώ μεγαλύτερες ρήξεις μπορεί να οδηγήσουν σε δημιουργία αποστήματος.

Τα συμπτώματα της εκκολπωματίτιδας ποικίλουν και εξαρτώνται από το βαθμό της φλεγμονής. Τα συνηθέστερα είναι:

 • Πόνος στο κατώτερο μέρος της κοιλιάς
 • Πυρετός
 • Ναυτία, έμετοι
 • Διάρροια ή δυσκοιλιότητα

Η εκκολπωματίτιδα διακρίνεται σε:

 • Aπλή ή εκκολπωματίτιδα χωρίς επιπλοκές. Συνήθως βελτιώνεται με την φαρμακευτική αγωγή και δεν χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση.
 • Εκκολπωματίτιδα με επιπλοκές. Οι πιθανές επιπλοκές είναι:
 • Δημιουργία αποστήματος, δηλαδή μια συλλογή μέσα στην κοιλιά η οποία περιέχει πύον.
 • Δημιουργία συριγγίου, δηλαδή επικοινωνία του εντέρου με ένα άλλο όργανο, η οποία δημιουργείται λόγω της φλεγμονής, όπως για παράδειγμα με την ουροδόχο κύστη
 • Απόφραξη του εντέρου
 • Περιτονίτιδα, δηλαδή γενικευμένη μόλυνση όλης της κοιλιάς λόγω ρήξης ενός εκκολπώματος

Πως γίνεται η διάγνωση της εκκολπωματίτιδας;

Η παρουσία των εκκολπωμάτων συνήθως ανευρίσκεται τυχαία σε εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο. Τέτοιες εξετάσεις είναι:

 • Η κολονοσκόπηση
 • Ο βαριούχος υποκλυσμός
 • Η αξονική τομογραφία

Η αξονική τομογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής σε περίπτωση που τίθεται η υποψία εκκολπωματίτιδας σύμφωνα με τα συμπτώματα του ασθενή.

Ποιά είναι η θεραπεία της εκκολπωματίτιδας;

Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου. Η εκκολπωμάτωση του εντέρου, η οποία δε συνοδεύεται από συμπτώματα, δε χρειάζεται καμία θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται στον ασθενή μεγαλύτερη κατανάλωση φυτικών ινών, οι οποίες αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων.

Οξεία εκκολπωματίτιδα. Λόγω του ευρέος φάσματος εμφάνισης μιας οξείας εκκολπωματίτιδας, η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα του επεισοδίου.

Στις απλές ή χωρίς επιπλοκές περιπτώσεις οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι με την κατάλληλη αντιβίωση ενώ συστήνεται για τις πρώτες ημέρες δίαιτα κυρίως με υγρά. Πάντα όμως υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί νοσηλεία στο νοσοκομείο σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει στενή επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα του ασθενή είναι πιο θορυβώδη χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο, χορήγηση υγρών και κατάλληλης αντιβίωσης. Εφ’όσον έχει δημιουργηθεί απόστημα είναι πιθανό να χρειαστεί παροχέτευση αυτού.

Πότε μια οξεία εκκολπωματίτιδα θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά;

Η οξεία εκκολπωματίτιδα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά όταν έχει γίνει ρήξη ενός εκκολπώματος, η οποία με τη σειρά της έχει προκαλέσει περιτονίτιδα, δηλαδή διάχυτη επιμόλυνση όλης της κοιλιάς. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής έχει πολύ έντονο πόνο, ο οποίος συνήθως συνοδεύεται από πυρετό. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σκοπός είναι η αφαίρεση του τμήματος του εντέρου που πάσχει. Εάν υπάρχει έντονη φλεγμονή στην κοιλιά μπορεί να μην είναι δυνατή η ένωση του εντέρου και να χρειαστεί να γίνει προσωρινή στομία.

Τι μπορεί να συμβεί μετά από πολλά επεισόδια εκκολπωματίτιδας;

Όταν ο ασθενείς έχει υποστεί πολλά επεισόδια φλεγμονής μπορεί να δημιουργηθεί στένωση στο συγκεκριμένο τμήμα του εντέρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα ή και απόφραξη του εντέρου. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί επικοινωνία του πάσχοντος τμήματος του εντέρου με άλλα όργανα, συχνότερα με την ουροδόχο κύστη. Οι παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται  σχεδόν πάντα χειρουργικά.

Τα εκκολπώματα μπορεί να αιμορραγήσουν;

Η αιμορραγία από τα εκκολπώματα είναι μια από τις συχνότερες αιτίες αιμορραγίας από το έντερο. Περίπου 15% των ασθενών με εκκολπώματα θα παρουσιάσουν ένα επεισόδιο αιμορραγίας από το ορθό. Αυτή μπορεί να ποικίλλει από μικρή απώλεια αίματος έως και μεγάλη αιμορραγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις σταματάει αυτόματα. Σε περίπτωση μεγάλης αιμορραγίας μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος. Εάν η αιμορραγία δεν μπορεί να ελεγχθεί μπορεί να χρειαστεί χειρουργική παρέμβαση.

Λίγα λόγια για τον συντάκτη
Η ιατρός ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς». Από το 2015 είναι Eπιμελήτρια Γενική Χειρουργός στο νοσοκομείο Metropolitan, στο τμήμα Χειρουργικής Ογκολογίας και Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Τον Οκτώβριο του 2017 ,μετά από διετή παρακολούθηση του Eυρωπαϊκού Σχολείου Περιτοναϊκής Κακοήθειας (European School of Peritoneal Surface Oncology), έλαβε το επίσημο Δίπλωμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας για την Αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Κακοήθειας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του πανεπιστημίου Αθηνών με ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον καρκίνο του παγκρέατος. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με τίτλο «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα» με τίτλο διατριβής «Προγονικά κύτταρα παχέος εντέρου και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση». Είναι συγγραφέας πλήθους ανακοινώσεων και εργασιών με αντικείμενο την Περιτοναϊκή Κακοήθεια και την Υπέρθερμη Διεγχειρητική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία ενώ έχει πολλές συμμετοχές και ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ο Ιατρός δέχεται ασθενείς κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 8, Αμπελόκηποι.